Skip to the content

ActionAid är en global kvinnorättsorganisation som arbetar i 46 länder för flickors och kvinnors rättigheter. Vi mobiliserar och samverkar med lokala kvinnorättsorganisationer världen över för att bekämpa orättvisor och ojämlikhet. Vi har ett feministiskt perspektiv i allt vi gör, oavsett om det handlar om att minska våld mot kvinnor, bekämpa fattigdom eller främja kvinnors rättigheter i katastrofer. ActionAid grundades 1972 och vi har funnits i Sverige sedan 2006. Vill du läsa mer om hur du kan bidra genom att starta en insamling, klicka här

Hur agerar ActionAid?

Våld mot kvinnor bottnar i ojämställdhet. Därför arbetar ActionAid tillsammans med kvinnor världen över för att förändra maktstrukturer och öka kvinnors makt och inflytande. Tillsammans med dessa kvinnor arbetar vi genom påverkansarbete på lokal, nationell och global nivå samtidigt som vi finns på plats och stöttar kvinnor som utsatts för fysiskt och sexuellt våld. Vi arbetar för att kvinnor inte ska vara i beroendeställning gentemot sina män, därför utbildar vi kvinnor i ledarskap och egenförsörjning. 

Vi arbetar också för att sprida kunskap och skapa långsiktiga attitydförändringar. Det är ett arbete som involverar både kvinnorna som utsätts för våld och deras anhöriga, men framför allt pojkar och män i de samhällen där vi arbetar. Ofta handlar det om insatser som tar tid och som kräver kunskap, tålamod och mod. Men med rätt metoder kan vi uppnå resultat och vi ger aldrig upp.


Hur arbetar ActionAid mot våldet?


Därför behövs du!

Alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp, men för miljontals kvinnor världen över ser verkligheten tyvärr annorlunda ut. Varje dag våldtar och mördar män kvinnor - bara på grund av att de är kvinnor. Det räcker nu! Läs mer här om varför du borde anta Strong Women Challenge. Najiba – en orädd kvinnorättsförsvarare

En av tre kvinnor upplever våld under sin livstid. Samtidigt ser vi tusentals orädda som leder kampen mot våldet. Najiba från Afghanistan är en kvinnorättskämpe som ger hopp i ett av de farligaste länderna i världen.

Najiba tvingades hoppa av skolan när hon blev bortgift som tonåring. Men när hon kom i kontakt med ActionAid i vuxen ålder blev hon erbjuden att gå en rättslig utbildning som tog hennes liv i en ny riktning. Najiba har sedan dess ägnat sitt liv åt att stödja och representera kvinnor som utsatts för våld. I samarbete med ActionAid ger hon juridiskt stöd till utsatta kvinnor och medlar i rättsliga tvister. Idag driver hon även ett trygghetsboende för kvinnor och flickor samtidigt som hon studerar hon till att bli advokat.


Vart går pengarna?

När du antar Strong Women Challenge är du med och bekämpar alla former av våld mot kvinnor. 77 procent av pengarna går direkt till detta viktiga ändamål. Anta utmaningen idag!