Skip to the content

Genom att anta utmaningen och starta en insamling till ActionAids arbete bidrar du till att vi kan stärka våra insatser för att bekämpa och förhindra mäns våld mot kvinnor. Nedan kan du läsa om några frågor som du bidrar till.

Var tredje kvinna i världen kommer utsättas för våld under sin livstid

Bristande jämställdhet är grundorsaken till alla former av våld mot kvinnor. ActionAid arbetar tillsammans med kvinnorättsorganisationer världen över för att skapa bestående förändring. Vi driver påverkansarbete för att regeringar och beslutsfattare ska skärpa lagar mot förövare och ta ansvar för arbetet med att stoppa alla former av könsbaserat våld. Vi skapar säkra platser för kvinnor som blivit utsatta och ser till att de får samtalsstöd, juridisk hjälp och medicinsk vård. Var med i kampen du också och starta en insamling idag! 


Kvinnlig könsstympning - ett fruktansvärt övergrepp

Varje dag utsätts över 10 000 flickor mellan fyra och tolv år för könsstympning. Kvinnlig könsstympning är en extrem form av våld mot flickor och kvinnor. Det finns olika former av övergreppet men vanligast är att delar av blygdläppar och klitoris skärs bort och vid den värsta formen sys flickans könsorgan ihop efter övergreppet. Flickor som utsätts riskerar att få infektioner, bli infertila och i värsta fall förblöda. Ofta gifts flickor bort till följd av övergreppet och tvingas då sluta skolan.

ActionAid arbetar på flera nivåer både i Sverige och internationellt för att stoppa den här våldshandlingen. Vi bedriver påverkansarbete, sprider kunskap och skapar dialog om de skadliga konsekvenserna. 


1 av 5 kvinnor utsätts för våldtäkt

Globalt utsätts var tionde tjej och var femte kvinna för våldtäkt under sin livstid. I Sverige utsattes en tredjedel av alla kvinnor mellan 16 och 24 år för någon typ av sexualbrott år 2017.

Våldtäktsutredningar prioriteras inte utan läggas på hög i väntan på utredning. Förhör med misstänkta gärningsmän dröjer och ibland hålls inga förhör överhuvudtaget. Förövare går fria och personer som utsatts för våldtäkt får ingen rättvisa. Detta är oacceptabelt! 

En våldtäkt lämnar djupa sår både fysiskt och psykiskt. ActionAid arbetar för att stoppa våldet genom påverkansarbete, samtalsgrupper och stöd till kvinnor vid rättsliga processer.

 Vart går pengarna?

När du antar Strong Women Challenge är du med och bekämpar alla former av våld mot kvinnor. 77 procent av pengarna går direkt till detta viktiga ändamål. Anta utmaningen idag!